For hele Norge


Her kan du besøke Døvekirkens menigheter.

Trykk på en menighet for å se kontaktinformasjon eller besøk deres nettside.

 
 

Døves menighetsutv. Kristiansand

For Agder

 

Døves menighet Stavanger

For Stavanger og Sunnhordland

 

Døves menighet Bergen

For Bjørgvin utenom Sunhordland

 

Døves menighet Ålesund

For Møre

 

Døves menighet Trondheim

For Nidaros og Sør-Hålogaland uten Lofoten, Ofoten og Vesterålen

 

Døves menighet Tromsø

For Nord-Hålogaland, Lofoten, Ofoten og Vesterålen

 

Døves menighet Sandefjord

For Tunsberg og Telemark

 

Døves menighet Oslo

For Oslo, Borg og Hamar

Velg kalender