Døves menighet Tromsø


Her finner du nyheter og informasjon om Døvekirken i Tromsø, Nord-Hålogaland, Lofoten, Ofoten og Vesterålen

Døvekirken (i Kroken Kirke) er samlings-stedet vårt i Tromsø.  Der finner du også prestekontoret. Her bruker vi tegnspråk.

Menigheten er verdens nordligste døvemenighet og omfatter fylkene Troms og Finnmark - samt Svalbard. Vi har også ansvar for Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Hvor du enn bor i dette området, er du velkommen til å ta kontakt med oss.  Vi har konfirmantundervisning og trosopplæringsarbeid. Vi har regelmessige gudstjenester og andre samlinger i Tromsø. Vi samarbeider også med døveforeninger i hele distriktet om lokale gudstjenester og andre arrangement.

Vi samarbeider også gjerne med menigheten der du bor, og kan være med på konfirmantundervisning eller annet trosopplæringsarbeid. Døvepresten har besøkstjeneste og kan bistå ved dåp, konfirmasjon, vigsler og begravelser.

Aktuelt

 

Konfirmantleir

Velkommen til tegnspråklig konfirmantleir 3.-6. februar 2022!

Les mer

 

Ungdomsleir 8.-13.8.2021

Velkommen til Døvekirkens ungdomsleir 8.-13.8. 2021 !

Les mer

 

DØV / HØRSELSHEMMET KONFIRMANT?

Konfirmant i Døvekirken - i din døvekirke eller din lokale menighet!

Les mer

 

Døves blad 3/18

Døves blad 3/18 online

Les mer

 

Registrering i Døvekirken

Medlem! Registrert? Registrer deg som medlem av Døvekirken her!

Les mer

Facebook

Vi bruker facebook aktivt til å oppdatere alt som skjer i Døvekirken.

Her kan kan du se hva vi holder på med for tiden.

Kalender Tromsø by

Kalender Tromsø distrikt

Kontaktinformasjon


Døves menighet Tromsø
for Nord-Hålogaland og Lofoten, Ofoten og Vesterålen

Adresse: Jadevegen 10, 9022 KROKELVDALEN - se kart
Org. nr.
 912 013 111

Daglig leder

Berit Øyen Støyva

91162636

Send epost

Kirketjener

Sonja Skogvoll Raava

920 46 139

Send epost

Sokneprest

Arne Lundqvist

99166940

99166940

Send epost

Tegnspråkpoet

Asbjørn Gundersen

+4741239258