Håndbøker


Håndbøker for data, hjemmesiden og rutiner

 

Her legger vi ut forskjellige håndbøker. Noen an dem har vi laget selv til handre legger vi inn linker slik at dere finner den mest aktuelle versjonen. Vi har tre avdelinger:

  • Data med Kirkepartner, skriveroppsett i Oslo Døvekirke og dokumentasjon av programvaren fra Agrando (Medarbeideren, TID, Saksbehandler)
  • Hjemmesiden med informasjon om hvordan artikkler legges ut. De færreste lager påmeldinger selv. Så trenger du det, ta kontakt med mh925@kirken.no 
  • Rutiner viser til andre rutiner i Døvekirken

 

Data

Kirkepartner 

Del 1 beskriver det som skal gjøre før Kirkedata stenges eller når du er nytt på kirkepartner

Del 2 beskriver oppryddingen på maskiner, mobiler, nettbrett og i medarbeideren og kommer når overgangen er gjennomført.

Kirkepartner har også en webmail, en direkte tilgang til eposten via nettleser. 

Tilgang til epost og delte epostbokser med en beskrivelse av siste versjjonen av Kirkepartner-systemet finner dere her. Nede på siden finner dere linker som beskriver:

  • Kirkepartner skrivebord - hva er nytt?
  • Tilgang  til delte epostbokser
  • Oppsett av Outlook på Android 
  • Oppsett av Outlook på iPhone / iPad
  • Oppsett av innebygget epost på iPhone/iPad

Pålogging til Kirkepartner ble fyldig beskrevet her. Nede på siden finndere f.eks.  f.eks. med informasjon om hvordan man setter opp en mobil nr.2 eller en ny mobil settes opp med Microsoft Autentitcator. 

Forskjellige linker for oppsett og bruk av Kirkepartner gir f.eks. veiledning om hvordan kirkepartner kan settes opp på nettbrett.

Veiledninger hjelper med oppsett av Kirkepartner på PC eller MAC . Det er i midlertid viktig å huske at det må brukes VMware Horizon i version 5 for å ha tilgang til skrivere.

Presentasjonen fra Oppstartsmøte med Kirkepartner 19.10.2020 er også tilgjengelig

Oppsett av KMsky

for Felles skriver i Oslo Døvekirke

Agrando

Vi bruker både Medarbeideren, TID, Labora saksbhandler og hjemmesideløsningen Labora Portal fra Vitec Agrando. Både dokumentasjon og nedlasting av programoverflatene er tilgjengelig fra deres hejemmesider. 

Noe brukerstøtte er også tilgjengelig som film

Brukernavn for Agrando (Labora ID) er som regel fornavn.etternavn og den MÅ HUSKES!. Om du ermimot glemmer passordet, så kan det rettes opp. Også andre innstillinger slik som mobilnummeret kan endres. 

Hjemmesiden

Legge ut en artikkel på www.dovekirken.no gjennom Agrando sin portalløsning

Rutiner i Døvekirken

Rutinebskrivelsen per september 2019 OBS: Overgangen til Kirkepartner og implemneteringen av enhetligledelse er ikke inarbeidet i denne. 

Tilbake