Paulus' første brev til Korinterne (1 Kor)


Paulus' første brev til Korinterne

 

1 Kor 13

(Versjon med blå bakgrunn = poetisk versjon)

 

1 Kor 13

 

Tilbake